Login

Fertilizer

Company LOGO   Booth No
HUBEI E-ZHONG ECOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD. HUBEI E-ZHONG ECOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.
    W4D12 More
IHUMATE CO.LTD IHUMATE CO.LTD
    W4H50 More
SICHUAN XINCHUANGXIN CHEMICAL CO., LTD. SICHUAN XINCHUANGXIN CHEMICAL CO., LTD.
    W5C49 More
CNAMPGC HOLDING LIMITED CORPORATION CNAMPGC HOLDING LIMITED CORPORATION
    W3C02 More
FUJIAN ECO FERTILIZER CO., LTD. FUJIAN ECO FERTILIZER CO., LTD.
    W5M20 More
XIAXIAN YUNLI CHEMICALS CO., LTD. XIAXIAN YUNLI CHEMICALS CO., LTD.
    W5M07 More
SHIFANG ANDA CHEMICALS CO., LTD. SHIFANG ANDA CHEMICALS CO., LTD.
    W5A07 More
SHANXI JIAOCHENG TIANLONG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. SHANXI JIAOCHENG TIANLONG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
    W4K58 More
SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO., LTD. SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO., LTD.
    N2C11 More
QINGDAO HAIJINGLING SEAWEED BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD. QINGDAO HAIJINGLING SEAWEED BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
    W5G17 More
CCPIT Sub-council of Chemical Industry (CCPIT CHEM)
TEL:010-64283092、64223314、64285314、64207724
Fax:010-64219324、64225384
E-mail:dongqingli@ccpitchem.org.cn; Jalen_fan@ccpitchem.org.cn
CCPIT Sub-council of Chemical Industry(CCPIT CHEM)
京ICP备17065506号-6